Programe și strategii

Proiecte

Nr.

crt.

Denumirea

obiectivului de investiție

Obiective

Stadiul realizării

 

Sursa de

finanțare

 
1.

Modernizare DC 63 Tichiriș

(DN 2D) – Viișoara, comuna Vidra, județul Vrancea

6,600 km drum asfaltatFinalizatPNDL + buget local
2.Teren sport multifuncțional în aer liber, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatFonduri U.E.
 
3.Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal Scafari, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
4.Reabilitare Grădinița cu program normal Șerbești, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
5.Reabilitare Grădinița cu program normal Tichiriș, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
6.Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal Viișoara, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
7.Construire grădinița Burca 2 cu doua săli de grupă – parter, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
8.Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială nr.1 Burca, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
9.Reabilitare, modernizare și dotare Școala primară Irești, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
10.Modernizare Școala primară Tichiriș, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
11.Reabilitare Școala gimnazială Vidra, comuna Vidra, județul Vrancea(corp clasele I – IV) FinalizatPNDL + buget local
12.

Modernizare rețele de drumuri de interes local comuna Vidra, județul Vrancea

 

 

7,28 km drum asfaltatFinalizat

Fonduri UE + buget local

 

13.Construire grădinița cu program prelungit comuna Vidra, județul VranceaSuprafață construita clădiri – 300 mp și accese – 313 mp, Suprafața desfășurată – 600 mpFinalizatFonduri UE + buget local
14.Reabilitare și modernizare Policlinica Vidra, comuna Vidra, județul Vrancea FinalizatPNDL + buget local
15.” DOTARE CU UTILAJE, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA ” FinalizatAFIR
16.Reabilitare, modernizare și dotare Spitalul N.N.Săveanu Vidra, comuna Vidra, județul Vrancea În curs de implementarePNDL + buget local
17.Construire Grădinița Burca 1,  comuna Vidra, județul Vrancea În curs de implementarePNDL + buget local
18.Extindere rețea de canalizare comuna Vidra, județul Vrancea În curs de implementarePNDL + buget local
19.Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra și satele componente, inclusiv un pod comuna Vidra, județul Vrancea În curs de implementarePNDL + buget local
20.„EXTINDERE FUNCȚIONALĂ ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DIN CADRUL SPITALULUI „N.N.SĂVEANU” VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA În faza de evaluare 
21.“Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Vidra, Vrancea” parte componentă a proiectului ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Bolotești, Jariștea și Vidra, județul Vrancea”. În faza de evaluare 
22.,,Construire stație de epurare și extindere rețea de canalizare satul Vidra, comuna Vidra, județul Vrancea”. În faza de evaluare 
23.,,Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural sat Vidra, comuna Vidra, județul Vrancea” În curs de implementare 
24.,,Construire stație de epurare și extindere rețea de canalizare în comuna Vidra, județul Vrancea”, prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” În faza de evaluare 
25.,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Vidra, județul Vrancea”, prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”,  aprobat prin O.U.G. 95/2021 În faza de evaluare 
26.,,Modernizare drumuri de interes local în satele componente ale comunei Vidra, județul Vrancea”, prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”,  aprobat prin O.U.G. 95/2021 În faza de evaluare 
27.,,Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apa în comuna Vidra, județul Vrancea”, prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. 95/2021 În faza de evaluare 
28.,,Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vidra, satele Vidra, Scafari, Tichiriș, Irești, județul Vrancea” În faza de evaluare