INSTITUȚII SUBORDONATE

Școli

– Școala primară nr. 1 Burca

– Școala primară nr. 2 Burca

– Școala primară Irești

– Școala primară Tichiriș

Școala gimnazială „Valeriu D.Cotea” Vidra

– Școala primară Viișoara

Grădinițe

– Grădinița cu program normal nr. 1 Burca

– Grădinița cu program normal nr. 2 Burca

– Grădinița cu program normal Irești

– Grădinița cu program normal Scafari

– Grădinița cu program normal Șerbești

– Grădinița cu program normal Tichiriș

– Grădinița cu program normal Vidra

– Grădinița cu program normal Viișoara

– Grădinița cu program normal Voloșcani

Spitalul N.N. Săveanu din Vidra este unul dintre primele spitale din Județul Vrancea, el intrând în funcțiune în anul 1887. În prezent, este declarat clădire-monument.

Structura organizatorică a Spitalului N.N. Săveanu Vidra este următoarea: Compartiment medicină internă , Compartiment chirurgie generală ,  Compartiment pediatrie , Compartiment obstetrică-ginecologie,  Compartiment ATI , Camera de gardă și UPU –  cu o capacitate de 52 paturi.
– Farmacia
– Laborator analize medicale
– Laboarator radiologie şi imagistică medicală
– Compartiment de supraveghere şi control al infecțiilor nosocomiale 
– Cabinet planificare familială 
– Dispensar TBC.

În legătură cu medicina de familie la nivelul comunei  funcționează 2 (două)  cabinete de medicină cu  dotarea necesară în care  sunt  înscriși un număr de 4793 de  asigurați.

Pe teritoriul comunei se află patru obiective incluse în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monumente de interes local. Unul dintre ele este clasificat ca sit arheologic — vestigiile așezării din paleoliticul superior, descoperite în centrul satului Tichiriș. Două sunt clasificate ca monumente de arhitectură, ambele în satul Vidra — școala ( monument istoric clasat cod LMI VN-II-m-B-06565) și spitalul comunal (monument istoric clasat cod L.M.I. VN-II-m-B-06566 ), construite la sfârșitul secolului al XIX-lea. Tot în satul Vidra se află și al patrulea obiectiv, clasificat ca monument de for public: monumentul eroilor vrânceni din Primul Război Mondial, ridicat la intrarea în sat dinspre Focșani, în anul 1936. 

Ca elemente ale culturii locale pot fi menționate și cele 12 biserici pe care le descrie academicianul Valeriu COTEA, originar din Vidra, în complexa monografie „Vidra – Poarta Vrancei”, apărută la Editura Academiei Române în 2003:

 • Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Vidra preot paroh Ștefan AGA;
 • Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Căliman – preot paroh Ioan CRĂCIUN;
 • Biserica Sfântul Ilie din Voloșcani – preot paroh Nicolae NANU;
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului din Tichiriș – preot paroh Gabriel CHERCIU;
 • Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva din satul Ruget- preot paroh Gabriel CHERCIU;
 • Biserica Sfinții Voievozi din satul Viișoara – preot paroh Fănică SĂCĂLUȘ;
 • Biserica Sfinții Trei Ierarhi din satul Cucuieți – preot paroh Ciprian DARIE;
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului din Burca – preot paroh Ion BADIU;
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului din Irești– preot paroh Crstinel HONCIU;
 • Biserica Sfinții Voievozi din Irești – preot paroh Ionel MIRON;
 • Biserica Sfântul Neculai din Șerbești – preot paroh Ionel RĂUȚĂ;
 • Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Șerbești- preot paroh Ionel RĂUȚĂ.