Hotarari 2020

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarae Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunie Salcioara

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind alegere presedinte de sedinta

Vizualizeaza   

privind aprobarea Studiuilui de fundamentare a deciziei de concesionare si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru UAT judetul Dambovita

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ pentru teren de 19714 mp situat in Podu Rizii, proprietatea SC MATGRUP AGREGATE SRL (Cliceni) pentru Obiectivul PUZ - Construire statie de spalare si sortare agregate minerale cu realizare bazin piscicol

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei Primarului nr 76/05.05.2020, privind rectificarea bugetului local pe trim II 2020

Vizualizeaza   

privind stabilirea conditiilor care vor sta la baza incheierii acordului de utilizare a DC 52, drum situata pe raza comunei Salcioara, de catre SC Mineral Sort-Bet SRL

Vizualizeaza   

privind aprobarea programului de activitati si a graficului activitatilor de animatie culturala al Bibliotecii comunale Marin Bucur pe 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricole pentru 2021-2024

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului  general al comunei Salcioara, judetul Dambovita, pe anul 2019

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2020

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetera trim IV 2020

Vizualizeaza   

privind rectificare bugetara trm II

Vizualizeaza   

priivnd stabilire conditii acord de utilizare DC 59 GES

Vizualizeaza   

privind stabilire conditii acord de utilizare DC 59 STONES

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei primarului 65/26.03.2020

Vizualizeaza