• Patrimoniul comunei

  Patrimoniul comunei, care se compune din bunurile domeniului public si domeniul privat, este administrat de autoritatea publica locala.

  Domeniul public al comunei Vidra se compune , potrivit legii, din :

  - drumurile comunale, satesti si vecinale, cu trotuarele, podetele si zonele de protectie ale acestora;

  - sistemele de alimentare cu apa ale comunei, cu toate instalatiile aferente;

  - sistemele de canalizare ale comunei;

  - punctele de depozitare ale gunoaielor;

  - piata comunala si targurile traditionale;

  - spatiile verzi si locurile de parcare;

  - fantanile si ciusmelele publice;

  - constructiile locale ( sediul administrativ, caminul cultural, scolile, gradinitele, biblioteca, spitalul, dispensarul, policlinica si terenul aferent acestora);

  - locuintele sociale;

  - statuile si monumentele locale.

  Domeniul privat al comunei se compune din : terenurile intravilane pentru constructii aflate in adminidtrarea Consiliului Local.

  Bunurile apartinand domeniului public sau privat de interes local pot fi date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate, vandute sau inchiriate. Vanzarea , concesionarea si inchirierea se face prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.

  Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau comunei, destinate construirii pot fi concesionate fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa satabilita de consiliul local, ori date in folosinta pe termen limitat, dupa caz, in conditiile prevazute de legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile aduse potrivit Legii nr. 453/2001.

  Consiliul local hotaraste, in conditiile legii cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor aflate in proprietatea privata a comunei, functie de necesitatea si oportunitatea unor asemenea operatiuni.