• Dispozitie aprobare 136-01.04.2021 - Cod de etica

    privind aprobarea Codului de conduita al functionarilor publici si ai personalului contrsctual din UAT

  • Codul de conduita- anexă la Dispoziţia primarului nr. 136 din 01 aprilie 2021

  • Dispozitia 107 din 18.03.2021

    privind convocare Consiliului local in sedinta ordinara in data de 25.03.2021 orele 16.00

  • Dispozitia nr. 7 din 08.01.2021

    privind convocarea Consiliului local in data de 14.01.2021