• Hotărârea nr. 11 din 25 martie 2021

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă perioada aprilie-iunie 2021

 • Hotărârea nr. 10 din 25 martie 2021

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații, domeniul public sau privat al comunei Vidra

 • Hotărârea nr. 9 din 25 martie 20212

  privind Regulamentul de păşunat

 • anexa la Hotărârea nr. 9 din 25 martie 2021 privind Regulamentlul de păşunat

 • Hotărârea nr. 8 din 25 martie 2021

  privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale

 • anexa hotarârea nr. 8 din 2021 PLAN ANUAL SERVICII SOCIALE

 • Hotărârea nr. 7 din 25 martie 2021

  privind modificarea anexei 1 şi 2 la HCL nr. 49 din 2019

 • anexa 1 la hotărârea nr 7 din 25 martie 2021

 • Hotărârea nr. 6 din 25 martie 2021

  privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei în domeniul privat al comunei , în vederea demolării

 • Hotărârea nr. 5 din 25 martie 2021

  privind aprobarea desfiinţării construcţiei CORP C1 – Cămin Cultural Tichiriş