• Hotărârea nr. 28 din 30 iunie 2020

  privind includerea in domeniul public al a unor bunuri achizitionate urmare a Proiesctului Dotare cu utilaje prin PNDR 2014-2020

 • Hotărârea nr. 27 din 30 iunie 2020

  privind modificarea si completraea HCL 62-28.12.2018

 • Hotărârea nr. 25 din 30 iunie 2020

  privind indreptarea erorilor materiale din HCL 40-05.11.2009

 • Hotărârea nr. 24 din 30 iunie 2020

  privind alipirea unor terenuri 52324 si 51561in vedrea intabularii intr-un singur lot de 5000 mp

 • Hotărârea nr. 23 din 30 iunie 2020

  privind aproberea e trecere din domeniul public al judetului in domeniul coomunei Vidra...0000

   

 • Hotărârea nr. 22 din 30 iunie 2020

  privind modifiicarea si completarea HCL 33-23.08.2019

 • Hotărârea nr. 21 din 30 iunie 2020

  priivind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

 • Hotărârea nr. 19 din 30 iunie 2020

  priivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizarea drumuri de intereslocal

 • HCL nr. 17 din 30 aprilie 2020

  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Infiintarea sisteme de distributie gaze naturale comuna Vidra

 • HCL nr. 16 din 30 aprilie 2020

  privind actualizarea obiectivilor economici ai obiectivului Modernizare drumuri de interes local

 • HCL nr. 13 din 31 martie 2020

  privind emiterea unui acord de principiu pentru Executarea unor lucrari de amplasare a unor constructii

 • HCL nr. 12 din 31 martie 2020

  privind demararea procedurilor de achizitie a unor terenuri pentru constructia locuintelor de serviciu

 • HCL nr. 11 din 31 martie 2020

  privind aprobarea pretului de cumparare a unor terenuri din extravilanul comunie Vidra

 • HCL nr. 10 din 31 martie 2020

  priivnd aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrative si finantate din bugetul local

 • Anexa HCL nr. 9 din 2020 ORGANIGRAMA_

 • HCL nr. 9 din 31 martie 2020

  privind modificarea anexei 1 si 2 a HCL 49/25.10.2019

 • HCL nr. 8 din 24 februarie 2020

  privind darea in folosinte catre Servicul Ambulantaa unui spatiu din cladirea Policlinica Vidra

 • HCL nr. 7 din 24 februarie 2020

  privind aprobarea Planului ce analiza si acoperire a riscurilor comunei Vidra

 • HCL nr. 6 din 24 februarie 2020

  aprivind aprobarea tecerii din domeniul public al judetului Vrancea in cel public al comunei Vidra a imobilului Scoala

 • Anexa HCL nr. 5 din 2020 nomenclator stradal satul Burca