• Anexa la Hotararea nr. 53 din 06 decembrie 2019

 • Anexa 1 la Hotararea nr. 53 din 06 decembrie 2019

 • Anexa 2 la Hotararea nr. 53 din 06 decembrie 2019

 • HCL nr. 19 din 17.04.2019

  privind rectificarea HCL nr. 47 din 2018
 • HCL nr. 18 din 17.04.2019

  privind rectificarea HCL nr. 44 din 2018
 • HCL nr. 16 din 17.04.2019

  aprobarea bugetului local pe anul 2019
 • HCL nr. 15 din 17.04.2019

  privind validarea mandatului de consilier
 • HCL nr. 14 din 17.04.2019

  privind incetarea mandatului de consilier
 • HCL nr. 13 din 2019

  privind aprobarea procedurilor
 • HCL nr. 11 din 28.03.2019

  privind predarea catre Consiliul Judetean Vrancea a autospecializatelor pentru transport elevi primite in anul 2004
 • HCL nr. 10 din 28.03.2019

  privind neasumarea responsabilitatii
 • HCL nr. 9 din 27.02.2019

  privind completarea Hotarârii nr. 62 din 28.12.2018
 • HCL nr. 8 din 27 .02.2019

  privind completarea Hotarârii nr. 51 din 27.11.2018
 • HCL nr. 7 din 27.02.201

  9 privind darea in folosinta cu titlu gratuit,  a  unui spatiu cu   destinatia de sediu, catre  Clubul Sportiv ”Foresta Vidra ”.
 • HCL nr. 6 din 27. 02. 2019

  privind vânzarea,  prin licitatie publica ,  a unor terenuri  ce apartin domeniului privat al comunei Vidra, judetul Vrancea, situate in intravilanul satului Burca 2, punctul „Lunca”.
 • HCL nr. 5 din 27 febr. 2019

  privind aprobare PUZ
 • HCL nr. 4 din 30 ian 2019

  privind aprobarea  Calendarului principalelor manifestari socio-cultural-educative, organizate la nivelul UAT Comuna Vidra în  anul 2019
 • HCL nr. 3 din 30 ian 2019

  privind actualizarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al  comunei  Vidra„
 • HCL nr. 2 din 30 ian 2019

  privind desfiintarea constructiei – Anexa C19 ( grup electrogen) -  din incinta  Spitalului ” N.N. Saveanu”  Vidra , constructie ce apartine domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea
 • HCL nr. 1 din 30 ian 2019

  privind revocarea  hotarârii Consiliului   Local  al    comunei  Vidra   nr. 21 din 28.06.2018