• HCL nr. 29 din 18 iunie 2019

  privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investitii Extindere functionala si dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului N.N. Saveanu Vidra
 • HCL nr. 28 din 16 iunie 2019

  privind actualizarea documentatiei tehnico-economice a devizului general al obiectivului de investitii Extindere functionala si dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului N.N. Saveanu Vidra
 • HCL nr. 27 din 03 iunie 2019

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Imprejmuire Scoala I-IV Vidra
 • HCL nr. 26 din 03 iunie 2019

  rivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Amenajare spatii interioare policlinica Vidra
 • Hotarârea nr. 51 din 25 oct. 2019

  privind aprobararea demararii procedurilor de achizitie pentru cumpararea unor terenuri destinate investitiei "Epuarare ape ""
 • 'Hotarârea nr. 50 din 25 oct. 2019

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe 2019
 • Hotarârea nr. 49 din 25 oct. 2019

  privind aprobarea Organigramei si Statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului
 • Hotarârea nr. 48 din 25 oct. 2019

  privind aprobarea indicatorilot tehnico-economici ai obiectivului de investitii Pod metalic peste paraul Tichis, Viisoara
 • Hotarârea nr. 47 din 25 oct. 2019

  privind trecerea din domeniul public in cel privat al unor active corporale de natura mijloacelor fixe  comunei Vidraapartinand
 • Hotararea nr. 60 din 23 decembrie 2019

  privind rectificarea HCL 37 din 23.08.2019
 • Hotararea nr. 59 din 23 decembrie 2019

  privind rectificarea bugetara pe anul 2019
 • Hotararea nr. 58 din 23 decembrie 2019

  privind alegerea presedintelui de sedinta in perioada ianuarie-martie 2020
 • Hotararea nr. 57 din 23 decembrie 2019

  privind aprobarea Calendarului principalelor manifestari organizate de UAT Vidra in an ul 2020
 • Hotararea nr. 56 din 23 decembrie 2019

  privind acordarea unor compenastii in bani unor voluntari din cadrul ISU pentru serviciul prestat
 • Hotararea nr. 55 din 23 decembrie 2019

  privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si amenzilor in anul 2020
 • Hotararea nr. 54 din 06 decembrie 2019

  privind aprobarea Planului anual al Achizitiilor publice pentru proiectul Extindere functionala si dotarea ambulatoriului integrat din cadrul spitalului NN Saveanu - Vidra
 • Hotararea nr. 53 din 06 decembrie 2019

  privind constituirea Serviciului Voluntar ISU in subordinea CL Vidra
 • Hotararea nr. 52 din 06 decembrie 2019

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe anul 2019
 • Hotararea nr. 51 din 25 octombrie 2019

  privind aprobarea demararii procedurii de achizitie pentru cumpararea a unor terenuri destinate statiei de epurare
 • Hotararea nr. 50 din 25 octombrie 2019

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe anul 2019