• Proiect de hotarare - actualizarea indicatorilor tehnico-economici

 • Proiect de hotarare -aprobarea studiului de fezabilitatepentru infiintare sistemului de distributie gaze naturale com. Vidra_

 • Proiect HCL 05.03.2020

  privind alegerea presedintelui care va conduce lucrarile sedintelor

 • Anexa 1 ORGANIGRAMA_

 • Anexa 2 STAT DE FUNCTII

 • Anexa Plan anual servicii sociale 2020

 • Proiect HCL - 16.03.2020

  privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local al UAT Comuna Vidra, judeţul Vrancea, pentru anul 2020

 • Proiect HCL 05.03.2020

  probarea pretului de cumparare a unor terenuri

 • Proiect HCL 24.03.2020

  privind acord principiu pentru executare lucrări de amplasare garaje

 • Proiect HCL 24.03.2020

  privind modificare anexa 1 si 2 la Hotararea nr. 49 din 25. 10. 2019

 • Proiect HCL 16.03.2020

  privind intentia de cumparare teren